Velg medlemskategori som passer. For medlemmer under 18 år må foresatte legges inn. Medlemskontingent betales online ved innmelding. Fra andre medlemsår vil faktura sendes ut på epost. Medlemmer i kategorien under 12 år flyttes automatisk over i kategori ungdom / student ved fylte 12 år. For medlemmer i kategorien student fylles ut antall år til studiet er avsluttet. Etter dette vil medlemmet flyttes over som ordinært medlem.