Årsmøteprotokoll fra Årsmøte i DOR 8. februar 2020

Publisert av Simen Kjær Haugberg den 02.05.20.


Tilstede: Jan Wiese, Marianne Svenning, Nina Førisdal, Alexander Snyder, Stacey Dixon, Erik Waldejer, Jon Halvor Lund, Inga Scheitz, Simen Kjær Haugberg, Elin Brodwall

1) Valg av ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollenOrdstyrer: Simen 
Referent: Eline
Protokoll: Inga og Marianne

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og saksliste godkjent

3) Årsberetning, ved styrelederen
Jon Halvor presenterer årsberetning

4) Regnskap/budsjett, ved styrets kasserer
Simen presenterer regnskap og budsjett

5) Valg av styremedlemmer og valgkomité

-   Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble vedtatt. Alexander Snyder, Nina Førisdal og Nick Macorison er valgt for to år.
Styret i DOR fram til årsmøtet i 2021 ser derfor ut som følger:
- Jon Halvor Lund, leder
- Nina Førisdal, nestleder
- Simen Kjær Haugberg, kasserer
- Jan Wiese
- Alexander Snyder
- Nick Macorison

- Valgkomiteen ble gjenvalgt og består fortsatt av Halvard Opem, David Friedemann Strunck og Camilla Seppola Knapskog. De var ikke tilstede, men styret får fullmakt av årsmøtet til å finne nye medlemmer til valgkomité hvis de ikke ønsker å bli gjenvalgt.

- Revisor Barbara Peters ble gjenvalgt

Marianne Svenning
Inga Scheitz