Fagotter til utlån

Fagotter til utlån

Publisert av Jon Halvor Lund den 01.02.22.

Fagotter til utlån - utlysning februar 2022

Norsk Dobbeltrørlag - DOR - har nå gleden av å presentere muligheten for å låne fagotter på langtidskontrakt for studenter og musikere i etableringsfasen.

Som vi vet - fagotter er dyrt! Ikke minst profesjonelle instrumenter - en ny profesjonell fagott koster i dag flere hundre tusen kroner, uansett merke. Vi er derfor veldig glade for at Sparebankstiftelsen DnB har støttet oss, slik at vi kunne kjøpe inn to flotte fagotter. Mange instrumenter har blitt prøvd ut av en rekke profesjonelle fagottister og studenter, og vi har endt opp med å kjøpe en nydelig Heckelfagott (9000-serie), og en splitter ny Yamaha. 
Yamaha Fagott YFG-812


Disse skal lånes ut etter inspirasjon fra Dextra Musicas opplegg for strykeinstrumenter, til studenter og musikere i etableringsfasen, med kontrakter på fire år. Nedre aldersgrense er 18 år. (UNOF har allerede en ordning med utlån av fagotter til unge talenter, så de under 18 henvises dit). De som får låne instrumentene plikter å stille seg til disposisjon for DOR fem dager pr år, etter nærmere avtale tilpasset den enkeltes muligheter. Dette kan for eksempel være i forbindelse med rekruttering, undervisning, konserter, kurs o.l. 
Heckel fagott nr. 9994 (Denne fagotten har et par spesielle klaffer, og mangler høy E-klaff. Dette har vi fått bekreftet fra Heckel at enkelt lar seg endre på, og vi satt av penger til å gjøre dette dersom den som får bruke instrumentet ønsker det.)


Det er en forutsetning at søkerne er medlemmer i DOR (studentmedlemskap koster 100 kr pr år, innmelding på www.dorlag.no), har tilhørighet og er engasjert i norsk musikkliv.

Søknadsfrist er 1. mars 2022. Søknad sendes til instrument@dorlag.no, og skal inneholde:

- navn og kontaktinfo (adresse, email, telefon)
- kort CV (en side)
- Motivasjonsbrev, som inneholder litt om hvorfor søkerne ønsker å låne instrument, og hvilke planer de gjør seg for framtiden.
- anbefaling fra lærer
- 5-10 minutters videoopptak med selvvalgt program (opptak kan evt ettersendes noen dager senere ved behov)

Det blir satt ned en egen jury for dette arbeidet, som kommer til å bestå av erfarne fagottister/fagottlærere. For å sikre habilitet (slik at f.eks. ingen får fordeler av å ha sin egen lærer i juryen), avgjør vi juryens sammensetning etter søknadsfristen. 

Det kan bli aktuelt å kalle inn søkerne til et kort intervju.

Fagottene er tilgjengelig for prøving, de befinner seg nå på Norges Musikkhøgskole. Ta kontakt med Alessandro Caprotti for å avtale. alessandro.caprotti@nmh.no, tlf 942 67 375.

Ved øvrige spørsmål: Kontakt Jon Halvor Lund leder@dorlag.no, tlf 926 16 223

Søknad sendes instrument@dorlag.no senest 01.03.2022