Hva kan DOR bidra med rundt et arrangement?

Hva kan DOR bidra med rundt et arrangement?

Publisert av Simen Kjær Haugberg den 09.04.19. Oppdatert 30.08.21.

 

DOR – Norsk Dobbeltrørlag – har definert følgende formål: Norsk Dobbeltrørlag (DOR) er en frivillig organisasjon som skal være en arena for profesjonelle utøvere og pedagoger, amatører, elever og andre interesserte der det spres kunnskap om instrumentene, deres litteratur og om rørlaging. DOR vil legge særskilt vekt på rekruttering og utdanning av nye generasjoner oboister og fagottister.

 

Noe av det viktigste for alle som brenner for instrumentene våre, og det som ligger definert i formålet, er å arrangere små og store arrangementer og tiltak, rundt i landet. Dette kan være alt fra konserter, samspill, master class, kurs og workshops innen rørlaging og instrumentreparasjon. DOR som organisasjon kommer til å arrangere noen arrangementer, men vi trenger alle dere ildsjeler rundt i landet til også å gjennomføre arrangementer, med de hjelpemidlene som vi i DOR kan bistå med.

 

Disse verktøyene kan DOR bidra med når du / dere vil arrangere et lokalt eller nasjonalt tiltak for obo eller fagott:

 

  • Invitasjon til arrangementet kan spres ut til alle DORs rundt 100 (voksende antall) medlemmer, publiseres på DOR's nettside www.dorlag.no, vår facebookside og facebookgruppe, og videre på aktuelle andre kanaler som treffer målgruppen. DOR bidrar altså til å spre informasjon om arrangementet, men til syvende og sist er det arrangøren lokalt som står ansvarlig.

  • Påmelding til arrangementet – her har DOR en portal for online påmelding som kan utarbeides for hvert enkelt arrangement. Vi trenger da alle detaljer om hvilken informasjon / detaljer som du/dere som arrangør trenger, og vi legger dette inn i påmeldingsportalen. Så vil det genereres en link som kan spres ut. Liste over påmeldte vil sendes over til arrangøren lokalt, med avtalte mellomrom (eks ukentlig)

  • Betaling for deltakelse. Dersom det knyttes kostnader til arrangementet, som skal betales av deltakerne, har DOR en online betalingsløsning, som kan knyttes opp mot påmelding. Det er ingen kostnad på bruk av løsningen, bortsett fra noen prosent som portalen / banken tar for håndteringen av påmeldingen.

  • Søknad om støtte til arrangementet – i enkelte tilfeller vil det være lettere å få støtte til et kurs, arrangement eller lignende dersom en organisasjon som DOR står som offisiell arrangør. I slike tilfeller kan DOR oppgis som nettopp dette (offisiell arrangør), også er det den tekniske arrangøren lokalt som står for selve gjennomføringen.

  • Prosjektregnskap – Alle prosjekter i DOR's regi, eller av et eller flere av DOR's medlemmer, med DOR som "offisiell" arrangør skal gå i null, det vil si alle kostnader og inntekter skal være like. DOR kan føre prosjektregnskap gjennom den regnskapsportalen vil benytter oss av, og stå for håndtering av fakturaer, inntektsføring av påmeldingsavgift, vi kan fakturere osv. Dersom arrangør lokalt ønsker å benytte seg av denne løsningen ønsker vi et budsjett satt opp i forkant, som vi kan føre inntekter og kostnader i henhold til underveis. Lokal arrangør er til syvende og sist ansvarlig for "bunnlinjen", det vil si at ved et eventuelt overskudd vil dette betales ut til arrangør, og ved eventuelt underskudd vil dette faktureres til arrangør.