Invitasjon til Årsmøte

Invitasjon til Årsmøte

Publisert av Simen Kjær Haugberg den 19.01.20. Oppdatert 02.05.20.

Innkalling til årsmøte i Norsk dobbelt rørlag

 

Lørdag 8/2 kl 19.00

Årsmøtet avholdes på Markalleen 66, 1368 Stabekk (tog til Høvik eller buss 160 til Strand)

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes til styret senest lørdag 1/2.

Andre innkalling med fullstendig saksliste sendes ut senest en uke før årsmøtet.

 

Kunne du tenke deg å sitte i styret i DOR? Ta kontakt med valgkomiteens kontaktperson Halvard Opem på halvard@opem.no for å melde din interesse! Hvis du ikke har anledning til å være tilstede på årsmøtet kan du likevel velges inn i styret. Geografisk tilhørighet er ikke et kriterium for om du kan velges inn i styret, vi ønsker at DOR skal være en forening for hele landets oboister og fagottister.

 

Etter selve årsmøtet bir det en medlemsfest for alle oppmøtte. Vi vil gjerne vite ca antall som kommer, gi gjerne beskjed innen 1. februar om du tenker å komme.

 

Vi håper vi ses 8. februar!

Med vennlig hilsen styret i Norsk dobbelt rørlag