Julehilsen og nyhetsbrev fra styret i DOR!

Julehilsen og nyhetsbrev fra styret i DOR!

Publisert av Simen Kjær Haugberg den 19.01.20.

ÅRSMØTE

Det ble ikke noe julebord i år, da vi bestemte oss for å heller invitere til et felles årsmøte og medlemsfest på nyåret. Dette kommer til å skje lørdag 8. februar, hjemme hos styrets Jan Wiese i Bærum. Innkalling og mer informasjon kommer! Vi håper flest mulig har anledning til å delta!

 

BESTILLINGSVERK

Et ønske styret har for 2020 er å få skrevet bestillingsverker for henholdsvis solo obo og solo fagott med korps / blåserakkompagnement, som kan spilles fortrinnsvis av dyktige amatører, men også av profesjonelle. Har du innspill til aktuelle komponister eller utøvere så hører vi gjerne fra deg!

 

MEDLEMSENGASJEMENT

Vi har tidligere etterlyst engasjement fra dere medlemmer for å få i gang aktiviteter rundt omkring i landet. Vi i styret har begrenset med muligheter til å ta ansvar for så mange arrangementer som vi gjerne ser blir gjennomført, og særlig andre steder enn der vi bor, som er på Østlandet. Derfor: ønsker du å få til en DOR-aktivitet der du bor? Ta kontakt, så kan vi hjelpe både med formidling til medlemmer og eventuelt økonomisk støtte. Les mer om hva vi kan bidra med, og hva som må tas ansvar for lokalt på vår nettside! I Oslo kommer vi i 2020 til å arrangere en serie med seminarer/temadager med fokus på for eksempel rørlaging, enkelt vedlikehold av instrumenter o.l. Disse oppleggene kan også adopteres til andre steder!

 

Informasjon om arrangementer og andre ting som skjer for oss oboister og fagottister vil publiseres på epost, på vår nettside www.dorlag.no og på vår facebookside!

 

MEDLEMSKONTINGENT 2020

Alle nye medlemmer betaler kontingent for år 1 ved innmelding. Fra og med år 2 vil kontingent betales på faktura, som sendes ut på epost i januar. Viktig: Ble du innmeldt som student og fortsatt er student pr januar 2020, er det viktig at vi får vite dette, slik at du mottar studentfaktura! Vi trenger ikke bevis på dette, men ønsker en bekreftelse på epost der du skriver at du fortsatt er student. Det samme gjelder medlemmer som har vært 17 år ved innmelding og nå har blitt 18, og blitt student! Benytt mailfunksjonen på vår nettside – klikk her!

 

HVA GÅR KONTINGENTEN TIL?

DOR har ambisjoner om å bygge oss opp som en solid og velfungerende organisasjon, med en viss økonomisk ryggrad. Derfor vil kontingent i all hovedsak gå til å bygge opp grunnøkonomien til organisasjonen de første årene. Dette er avgjørende for en sunn organisasjonsdrift, og det vi har av kostnader går foreløpig i all hovedsak til drift av nettside, medlemsregister osv.

 

Da gjenstår det bare å ønske alle medlemmer en riktig god jul og et godt nyttår. Vi håper at 2020 blir et godt år for alle!

 

Hilsen styret i DOR