Protokoll fra årsmøtet i DOR 9. februar 2019

Protokoll fra årsmøtet i DOR 9. februar 2019

Publisert av Simen Kjær Haugberg den 19.02.19.

Protokoll

Årsmøte i DOR

9. februar 2019 – Rom 139 – NMH kl 16.15 – 18.00

Styreleder Jon Halvor åpnet møtet og ønsket velkommen til en tallrik forsamling.

 

Marion Walker hadde på forhånd meldt inn ønsket om deltakelse på møtet via Skype. Det viste seg å være vanskelig å få til, noe styreleder beklaget.

 

Rammen for møtet og lagets kjernevirksomhet ble deretter på fremragende vis markert ved at Klara Borgqvist og Jarl Eivind Aspen fremførte 1. sats av August Lebruns obokonsert i d-moll. En verdig begynnelse på det første årsmøtet i lagets historie.

 

 

 

Sak

Vedtak

1

Valg av møteleder

Jon Halvor Lund ble valgt

2

Valg av referent

Jan Wiese

3

Opprop

Alex Snyder, Min Hua Chin, Boris Fatulaev, Klara Borgquist, Knut Nes Panningstuen, David Strunck, Matz Pettersen, Ruth Solveig Steinsland, Nina Førisdal, Jarl Eivind Aspen, Didrik Åsnes, Eirik Sletteberg, Lars-Jarand Bekkelund, Simen Kjær Haugberg, Audun Halvorsen, Tor Selmer, Jan Wiese, Jon Halvor Lund.

4

Godkjenning av innkalling

Godkjent

5

Signering av protokoll

Ruth Solveig Steinsland - Didrik Åsnes

6

Godkjenning av årsberetning 2018

Årsberetning er sent ut til alle medlemmer som vedlegg til innkallingen. Den ble godkjent.

7

Regnskap og balanse 2018

Regnskap er ikke fremlagt til behandling fordi 2019 er lagets første år som fungerende lag.

13

Godkjenning av budsjett

Budsjett er sent ut til alle medlemmer som vedlegg til innkallingen. Budsjettet ble godkjent.

14

Fastsetting av kontingent

Kontingentene ble fastsatt i stiftelsesmøtet. Endringsforslag er ikke kommet inn.

15

Valg

Følgende ble valgt for driftsåret 2019 og 2020:

 

Styrets leder: Jon Halvor Lund – valgt for to år

Nestleder: Nina Førisdal – valgt for ett år

Regnskapsfører: Simen Kjær Haugsberg – valgt for to år

Sekretær: Eline Gran – valgt for ett år

Styremedlem: Alex Snyder - valgt for ett år

Styremedlem: Jan Wiese – valgt for to år

Valgkomite: David Strunck, Halvard Opem, Camilla Barker

Revisor: Barbara Peters

16

Fastsetting av dato for neste årsmøte

I henhold til vedtektene skal neste årsmøte avholdes innen utgangen av februar 2020.

 

Til avslutning ble Vivaldi dobbelkonsert for to oboer i d-moll fremført av Boris Fatulaev, Jarl Eivind Aspen, Min Hua Chin, David Strunck og ikke minst, styrets leder Jon Halvor. Nok en verdig markering og fin opplevelse for alle.

 

Nina Førisdal bidro til et godt møte med rykende fersk servering i pausen.

Deretter ble det mer prat som er referert i korthet nedenfor. 

 

 

 

Stabekk 14. februar 2019,

 

Jan Wiese/referent.

 

 

Resyme av ideer og tanker som kom frem:

 

David påpekte at laget skal være landsdekkende og at det derfor er synd at medlemmer fra andre byer og regioner er tilstede. Men, laget er i etableringsfasen og dette kan bli bedre når vi er bedre etablert og møter kan legges andre steder enn i Oslo.

 

Det kom opp forslag til

  • aktiviteter i lagets regi,

  • tema kvelder (rørlaging for elever),

  • koordinering av DOR i forhold til samlinger og arrangementer som allerede er planlagt i Bergen og andre byer,

  • samarbeidet med UNOF/Instrumenter i fokus,

  • DORs initiativ overfor instrument reparatørene og

  • finansieringsordninger for utlån av gode fagotter.