Instrumenter

Instrumenter til utlån

Oboer og fagotter er dyre instrumenter, og vil for de fleste familier, korps og kulturskoler være en veldig stor investering. Heldigvis finnes det noen utlånsinstrumenter som eies delvis av UNOF ( De Unges Orkesterforbund) og delvis av DOR, som vi i fellesskap sørger for at kommer til nytte i litt forskjellige målgrupper. 

Obo

To Howarth s50 oboer og en Howarth Cocobolo obo, eid av UNOF, lånes ut på langtidsavtale til unge talenter - elever enten i ungdomsskole eller videregående skole etter prøvespill.


Engelsk Horn 

1 engelsk horn eid av UNOF, Oslo, lånes ut på prosjektbasis 

1 Mönnig engelsk horn eid av UNOF, Kristiansand/Stavanger, lånes ut på prosjektbasis. Ta kontakt med Sindre Lyslo

1 Mönnig engelsk horn eid av DOR, lånes ut på prosjektbasis, hele landet. Minimumsalder 16 år. Ta kontakt med oss for å låne dette instrumentet. 

Et eksempel av Fox Renard 240 

Fagott

Fire Fox Renard 240 fagotter, eid av UNOF, lånes ut på langtidsavtale til unge talenter 

En Adler fagott i full størrelse, tilpasset små hender, lånes ut på langtidsavtale til en ung fagottist 

En Fox kontrafagott eid av UNOF, lånes ut på prosjektbasis

Profesjonelle fagotter til langtidsutlån

Som vi vet - fagotter er dyrt! Ikke minst profesjonelle instrumenter - en ny profesjonell fagott koster i dag flere hundre tusen kroner, uansett merke. Vi er derfor veldig glade for at Sparebankstiftelsen DNB har støttet oss, slik at vi kunne kjøpe inn to flotte, fagotter, av merke Yamaha og Heckel. Formål med disse instrumentene, er å leie de ut til musikanter i "etableringsfase", enten på høyskolen, eller perioden etterpå, hvor man er avhengig av et flott instrument for å jobbe. 

Etter prøvespill i 2022 ble disse instrumentene leid ut på kontrakt til 2026. 

Yamaha Fagott

812 modell

Heckel Fagott

serie nummer 9994 fra 1956
Søk
Driftes av Styreportalen AS