Om Oss


Norsk Dobbeltrørlag (DOR) er en frivillig organisasjon som skal være en arena for profesjonelle utøvere og pedagoger, amatører, elever og andre interesserte der det spres kunnskap om instrumentene, deres litteratur og om rørlaging. DOR vil legge særskilt vekt på rekruttering og utdanning av nye generasjoner oboister og fagottister.

DOR ble stiftet i 2018 og våre medlemmer er oboister og fagottister i alle aldre og på alle nivåer fra hele Norge. Mange foreldre til unge oboister og fagottister er også medlemmer - og noen har også adresse utenfor landets grenser.

DOR samarbeider med:


Store deler av vår virksomhet - deriblant kurs og innkjøp av instrumenter - er finansiert med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Talent- og rekrutteringstiltak for obo, fagott, harpe, bratsj, kontrabass og kirkeorgel.
Administreres av Norsk Ressurssenter for Klassisk Musikk /Valdres Sommersymfoni

UNOF har bistått vårt fagmiljø med administrasjon, økonomi, søknader etc gjennom mange år, også før DOR ble stiftet som egen organisasjon.

DOR er tilsluttet:

NMR - musikklivets nettverk - er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge.

MSF utbetaler "Opplæringstilskudd", tidligere kjent som VO-midler. Dette tilskuddet er viktig for våre kurs.
DOR er "associate organization" med IDRS, den internasjonale organisasjonen for dobbeltrør-instrumentene.

Styret

Vi er et styre som består av 6 medlemmer. Geografisk tilhørighet er ikke viktig, og er stolt av at vi har styremedlemmer fra Oslo, Hamar, Bergen, Stavanger og Trondheim. 

Kunne du tenk deg å sitte i styret? ta kontakt med oss! 

Jon Halvor Lund 

Styreleder
Fagottist, Den Norske Opera og Ballett
Underviser ved Musikkonservatoriet i Tromsø og Barratt Dues Musikkinstitutt

Nina Førisdal

Nestleder - Mor til en oboist og fagottist

Nick Macorison

Sekretær
Fagottlærer - Trondheim Kulturskole
Dirigent - Orkdal Skolekorps 
Halvard Opem 

Kasserer
Tidligere Inspektør, Toneheim Folkehøgskole
Eier Opem.no Fagott butikk

Bente Hage 

Oboist, Sjøforsvarets Musikkorps, Bergen

Stacey Dixon 

Obo / engelsk horn, Stavanger Symfoniorkester
obolærer, Sandnes KulturskoleSøk
Driftes av Styreportalen AS